Добре дошли в Nacionalen-Biznes.com

С достъпа до сайта Nacionalen-Biznes.com и неговото ползване вие приемате настоящата политика без ограничения или условия. По тази причина вашето посещение в сайта Nacionalen-Biznes.com става предмет на тази политика и условия, а също така и на всички приложими закони. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате Nacionalen-Biznes.com.

Запазено авторско право © Национален Бизнес ООД

Съдържание
Сайтът Nacionalen-Biznes.com съдържа информация за продукти и услуги на фирмите - рекламодатели в Nacionalen-Biznes.com, както и собствените материали на Nacionalen-Biznes.com.

Информацията, включена в този сайт, е предимно за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от упълномощените рекламни консултанти в Nacionalen-Biznes.com или фирмите рекламодатели. Информацията включена в този сайт не поражда никакви правни задължения.

Въпреки че Nacionalen-Biznes.com полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана, и Nacionalen-Biznes.com не поема никаква отговорност за точността,и автентичността на която и да било от информациите на този сайт тъй като информацията в Nacionalen-Biznes.com е подадена от фирмите рекламиращи своята дейност, продукти и услуги . Това се дължи и на факта че ние имаме в базата си данни над 161 000 фирми и информацията за тях се обновява ежедневно както от нашите администратори така и от индивидуални акаунти.

Nacionalen-Biznes.com си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

Поведение в Nacionalen-Biznes.com
Вие се задължавате да не:

1. Обиждате и накърнявате личното достойнство както и да злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на Nacionalen-Biznes.com
2. Публикувате невярна или подвеждаща информация.
3. Изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали без писменото съгласие на Nacionalen-Biznes.com.

Цени на Банери и Фирмени профили в Nacionalen-Biznes.com
Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продуктите на Nacionalen-Biznes.com. Закупуването на който и да било продукт на Nacionalen-Biznes.com трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени с упълномощен рекламен консултант на Nacionalen-Biznes.com и обект на индивидуално споразумение и договор за реклама.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост
Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или изображенията, които се съдържат в Nacionalen-Biznes.com, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на Nacionalen-Biznes.com.

Запазени търговски марки
Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на Nacionalen-Biznes.com или на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за временно или постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от Nacionalen-Biznes.com или от трети страни - фирмите рекламодатели в Nacionalen-Biznes.com, в зависимост от конкретния случай.

Връзки
Сайтът Nacionalen-Biznes.com съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. Nacionalen-Biznes.com не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта Nacionalen-Biznes.com.

Ограничения на отговорностите за щети
Nacionalen-Biznes.com не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на вашите изисквания или очаквания.

Nacionalen-Biznes.com не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

Nacionalen-Biznes.com не може да гарантира че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.

Nacionalen-Biznes.com не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Nacionalen-Biznes.com не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта Nacionalen-Biznes.com.

Актуализиране на политиката
Nacionalen-Biznes.com си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения.

Реклама