ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93 ООД - Канцеларски материали и офис консумативи Благоевград

Информация

ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93 ООД Ви предлага доставка на качествени продукти за вашия офис, конкурентна цена и професионално обслужване. Предлагаме богата гама офис консумативи, продажба и поддръжка на офис техника като факс, принтер, копир и каквото още се сетите и от каквото имате нужда. Стратегията ни е да предлагаме качествено и безпроблемно обслужване на клиентите, да поддържаме постоянна складова наличност и да доставяме стоките точно и навреме. ЗА НАС Присъствието на „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД гр. Благоевград на вътрешните пазари изисква дружеството да внедри, развива и поддържа Система за социална отговорност (ССО), съгласно изискванията на SA8000: 2008, с цел пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите. В новите икономически условия и действащата конкуренция, просперирането и по-нататъшното утвърждаване на „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД гр. Благоевград ще зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови пазари. Това може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в нашата работа за да се осигурят конкурентноспособни строителни продукти с високо и гарантирано качество на производство и предоставянето на услуги, което определя и основната цел: ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ С ЦЕЛ ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА С НАДЕЖДНО, ЕФЕКТИВНО И ЕКОЛОГИЧНО СЪОБРАЗЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОТГОВАРЯЩО НА БЪЛГАРСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ СПАЗВАЙКИ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА ОТГВОРНОСТ. Спазването на изискванията за социална отговорност на стандарт SA8000 : 2008 е основна цел на фирмата , което ще позволи тя да: - развива, поддържа и налага политики и процедури с цел да управлява тези въпроси, които може да контролира или на които може да окаже влияние; - демонстрира правдоподобно на заинтересованите страни, че съществуващите политики, процедури и практики са в съответствие с изискванията на SA8000©: 2008. Фирмата развива своята дейност в съответствие с националните и всички други приложими закони, разпространените промишлени стандарти, други изисквания, които фирмата подкрепя и SA8000©: 2008. Когато такива национални и други приложими закони, разпространени промишлени стандарти, други изисквания, които фирмата подкрепя и SA8000©: 2008 се отнасят до едни и същи въпроси ще прилагаме клаузата , която е най-благоприятна за работниците. Ръководството на „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД гр. Благоевград, в лицето на своя Управител, официално обявява Политиката по социалната отговорност, да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството. За осъществяване на политиката си по отношение на социалната отговорност, ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при спазване на законовите и нормативни изисквания към продуктите ни, ръководството на „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД гр. Благоевград ще провежда активна и целенасочена работа в следните направления: - Осигуряване приоритет на социалната отговорност в дейността на всички звена на дружеството и поставяне на социалната отговорност в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове. - Формиране на нов начин на мислене и отношение към работата във всеки член на дружеството, което да го мотивира за постигане на лична и колективна социална отговорност при извършване на дейностите. - Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за поддържане на социална отговорност. - Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати. - Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания и умения,осигуряване на работна среда , възнаграждение и подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност. - Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез непрекъснато повишаване на техническата надеждност на оборудването и съоръженията, усъвършенстване на технологичните процеси и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на хигиенните изисквания работна среда , спазване на екологичните норми и социална отговорност. - Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни отношение и сътрудничество с всички наши клиенти и доставчици. - Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения. - Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати по социална отговорност и системен контрол за изпълнението на поставените задачи по отдели, цехове и обекти. За изпълнение на тази политика ръководството на „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93“ ООД гр. Благоевград осигурява необходимите ресурси за внедряване и гарантира ефективно функциониране на Системата за социална отговорност, отговаряща на SA8000: 2008. ПРОДУКТИ - Хартиени продукти - Пишещи средства - Принадлежности за бюро - Класьори, папки, чанти - Фирмени сувенири - Средства за презентация - Компютри, периферия, аксесоари - Копирни машини, принтери, скенери - Консумативи за копирни машини, принтери, печатащи устройства - Бизнес машини - Офис обзавеждане и аксесоари УСЛУГИ: Ние можем да ви предложим индивидуален подход, отговарящ на Вашите нужди, изисквания, визия и стил. Вярваме, че по този начин ще спестим време и средства, което ще повиши ефективността от Вашата работа. - Компетентно обслужване от висококвалифициран персонал - Качествени и високотехнологични продукти - Гарантирани складови наличности - Бърза и точна доставка до посочен от вас адрес - Гъвкава ценова политика и различни възможности за плащане - Собствена сервизна база за инсталация, поддръжка и сервиз на предлаганата от нас техника - Актуална Презентационна и копирна техника под наем - Фирмена идентификация на Бизнеса Ви чрез надпис и печат върху рекламни материали - Виртуален интернет магазин - Национален телефонен номер за поръчка на цената на един градски разговор 0700 10 110 КОНТАКТИ: Търговси обект и копирен център: Адрес: гр. Благоевград 2700, ул. "Тодор Александров"№37 тел: 073 885 000 , 0887 825 864 е-мейл: [email protected] Уеб сайт: https://www.prestige-93.com Мебелен магазин: Адрес: гр.Благоевград 2700, бул. Св.св. Кирил и Методий №28 тел: 073 8809 88 е-мейл: [email protected] , [email protected] Уеб сайт: https://www.prestige-93.com Търговски обект и копирен център гр. Гоце Делчев: Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Иларион Макариополски №1 тел: 0751 60568 е-мейл: [email protected] Уеб сайт: https://www.prestige-93.com

За контакти

гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" No 37
Благоевград, Благоевград
България

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Факс: 073/88 09 88; 073/83 17 17;

Посетете Уебсайта

Препоръчано

  • Топ Фирма
  • Препоръчва се
  • Топ Посещения
  • Перфектно Облужване
  • Коректна Фирма
  • Гарантирано Качество

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

073/88 09 88; 0885/699 047;


Споделяне

Добави в любими
Реклама