Хидроресурс ЕООД | Сондажи за вода - Благоевград

Информация

Сондажи за вода в района на област София, област Благоевград и област Пловдив. "Хидроресурс" ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро- и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи, прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи. сондиране изграждане и оборудване на сондажи за вода инженерно-геоложки проучвания на земна основа хидрогеоложки проучвания и добив на подземни води Сондиране Роторно сондиране с водноглинеста промивка с триролкови длета с диаметър от 59 до 500 мм в скали, валуни, глини и пясъци. Сондажните апаратури са монтирани върху стандартни товарни автомобили. Дълбочината на сондиране е до 700м. Видове сондажи: Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване Ядкови сондажи за проучване на земна основа и полезни изкопаеми Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации Пиезометри за проследяване състоянието на подземните води Пилоти за укрепване на неустойчиви терени и слаба земна основа Разполагаме с четири сондажни машини и специалисти от школата на „Редки метали”. Сондажи за вода Изграждане и оборудване на водоснабдителни тръбни кладенци Прокарване на сондажни отвори до 500 мм. Обсаждане с полипропиленови сондажни тръби с диаметри ф125, ф140, ф175 и PVC тръби ф200, ф250 и ф315. Фабрични филтри на тръбите с максимална нарязаност. Полагане на филцова засипка в затръбното пространство и водочерпене с компресор и ерлифт. Монтаж на стандартни потопяеми помпи с диаметър 75 и 100мм. Монтаж на хидрофорни системи. Дружеството разполага с три Автосонди УРБ3А3, полеви компресори ПК15Б, XAS 90 за извършване на ерлифтни водочерпения и потопяеми помпи за извършване на опитни водочерпения и водоналивания. Изготвяне на документи за: регистрация на сондажните кладенци издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водовземане на студени и минерални води издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води издаване на разрешителни за добив на речни наноси и други полезни изкопаеми Цени на сондажните услуги Цени от 80 до 150лв. на метър за сондажните кладенци в зависимост от терена , диаметъра на тръбите и сондажния отвор. В цената освен сондажните тръби са включени и разходите за изкопаване на утайник, доставката на филцова засипка и прочистването на сондажа с компресор. Първоначално договорената цена остава постоянна независимо от промяната в геоложките условия по време на сондирането. Цена от 50 до 90лв на метър за проучвателните ядкови сондажи. В цената не е включена стойността на доклада за резултатите от проучването. Стойността на доклада е от 500 до 1000лв в зависимост от обема на проучвателните работи. Цената на документите за разрешително за изграждане и водовземане е 2000лв. Инженерно-геоложки проучвания Прокарване на ядкови проучвателни сондажи с диаметър от 59 до 168мм. Опробване и анализ на пробите в лицензирани лаборатории. Оценка носимостта на земната основа за : жилищно строителство промишлено строителство пътно строителство хидротехническо строителство Оценка на устойчивостта на наклонени терени и проучване на свлачища. Изготвяне на инженерногеоложки доклади. Хидрогеоложки проучвания Проучване и добив на подземни води Комплексно проучване по архивни данни и полеви изследвания за оценка наличието на подземни води. Установяване на хидродинамичните и пиезометрични параметри на хоризонта в района на проучването. Извършване на опитно-филтрационни тестове след изграждане на водовземните съоръжения с потопяеми помпи, водонагнетяване и водоналиване. Опробване и анализ на подземните води и извършване на хидрохимична оценка. Контакти "Хидроресурс" ЕООД гр. Благоевград, жк "Еленово" бл. 37 вх. "Б" тел./факс: 073/895227 GSM: 0886677139 email:[email protected] Уеб сайт: http://sondaji.bg/

За контакти

Благоевград, жк Еленово, бл. 37, вх. Б
Благоевград, Благоевград 2700
България

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Препоръчано

  • Гарантирано Качество
  • Коректна Фирма
  • Перфектно Облужване
  • Топ Фирма
  • Препоръчва се
  • Топ Посещения

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

073/895 227; 0886 677 139


Споделяне

Добави в любими
Реклама