ГПЧЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - град Шумен

Информация

В Гимназия с преподаване на чужди езици "Никола Йонков Вапцаров" Шумен се обучават 730 ученици от 56 преподаватели. Учениците засилено изучават езиците - английски, немски, френски и руски. Профилирано е обучението по четири предмета: първи чужд език от 8 клас, втори чужд език от 9 клас, математика от 11 клас и четвърти профил по избор в 12 клас. чениците имат възможност да изявят и доразвият своите знания и умения, като се включат в извънкласна форма - СИП, клуб или проект. СИП-овете, по които се работи в гимназията, са - немски език, френски език, информационни технологии, математика, здравно образование, изобразително изкуство, журналистика, европейски уроци. Клубовете - "Дебати", "Съхрани българското", "ООН". През учебната година развиват дейност различни проекти - вътрешноучилищни, международни и национални проекти - "Отворено съзнание за активно гражданство", "Равенство в различието", "Огрени от едно слънце", "Пътуващ мегдан" и др. Традиция за училището са организиране на Ден на езиците, издаване на вестник „6+” и вестник „Евролюция”, благотворителни спектакли, карнавал, Ден на самоуправлението, Ден на отворените врати. Наши ученици са лауреати на национални олимпиади по БЕЛ, Информатика, заемат призови места на различни конкурси. Успешно защитават езикови дипломи, даващи им право да се обучават в чуждестранни университети без полагане на езиков изпит. Всяка година наши ученици са стипендианти на различни фондации. Но най-голямата гордост на гимназията са резултатите на дванадетокласниците от провелите се матури през учебните 2007/2008г. и 2008/2009г. - най-високите за област Шумен.

За контакти

Препоръчано

  • Топ Фирма
  • Препоръчва се
  • Топ Посещения

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

054/86 01 53;


Споделяне

Добави в любими
Реклама