Хардгрей металс ЕООД – Вторични Суровини, търговия на едро с метали и неметален скрап София

Информация

"Хардгрей металс" ЕООД – Вторични Суровини, е частно търговско дружество, специализирано в търговията на едро с метален и неметален скрап. Дружеството работи на вътрешния и на международния пазар на скрап като търгува с широка гама метални и неметални суровини. "Хардгрей металс" ЕООД е привела дейността си в съответствие с последните изисквания на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда, и непрекъснато се стреми да подобрява качеството на своята работа за да се впише и в най-строгите изисквания на своите клиенти. Фирмата разполага с четири площадки за търговия с вторични суровини, които се намират в град София. Площадките са оборудвани със съвременни електронни везни, в това число автомобилни, което гарантира максимална точност при изкупуването на вторични суровини. Дружеството разполага също с необходимата собствена специализирана техника за демонтаж, нарязване в размер, товарене и транспортиране на метален и неметален скрап "от място". На своите фирмени клиенти в страната "Хардгрей металс" ЕООД има възможност да предложи комплексно изкупуване на всички видове вторични суровини "от място" като предостави за ползване специализирани "мултилифт" контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, които ще бъдат с различен цвят и обем за да са пригодни за различните типове вторични суровини, както и с цел максимално да се улесни ползването им от клиентите на фирмата. Специализираните контейнери придават прегледен вид на площадките, където се съхраняват отпадъци и улесняват контрола по периодичноста, количеството и типа вторични суровини, които се акумулират и респективно предават за рециклиране. Съдовете се извозват своевременно от служители на "Хардгрей металс" ЕООД, със специализирана техника като за отпадъците - вторичните суровини, клиентите получават най-добрите пазарни цени. Като допълнение "Хардгрей металс" ЕООД поддържа квалифициран и опитен екип от работници, които могат да демонтират, нарежат и натоварят вторичните суровини от мястото, посочено от клиента. "Хардгрей металс" ЕООД предлага на своите корпоративни клиенти и услуги по професионално демонтиране и събаряне на сгради и конструкции, придружено с извозване на получените в следствие на това строителни и други отпадъци, до съответното специализирано депо. Фирмата разполага с необходимите разрешителни за да предложи на своите фирмени клиенти абонаментно извозване на битови, строителни и производствени отпадъци, в това число и на опасни такива. ИЗКУПУВАМЕ: -Цветни метали: "Алуминий: Състоят се от чисти алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни, но не блокови слитъци и да са без желязо, замърсяване, месинг, бабит и всякакъв друг чужд материал. Мед тънка: Състои се от смесена, нелегирана медна тел, с номинално съдържание на мед 96% (мин. 94%). Мед дебела: Състои се от чиста, некалаена, необлицована, без примеси медна тел и кабели, не по-тънка от номер16 калибър по B&S Месинг: Състои се от месингови отливки, валцован месинг, армиран месинг, тръби и различни жълти месингови части, тръби и различни жълти месингови части, включително и месингови частици с покритие. Да са без манганов бронз, алуминиев бронз, да са без радиатори или радиаторни части, без желязо, прекалено нечисти или корозирали материали. Месинг радиатори: Състои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и железно оребрени радиатори. Неръждаема стомана: Съдържание Cr Ni = 8% / > 9,5% -Черни метали: Желязо дебело: Максимални размери 1500x500x500 мм, дебелина над 4 мм. Без съдържание на: цветни метали, леяци, бали, брикети, пресовани или в свободно състояние телове, стоманени въжета, бутилки от газ или кислород, автомобилни резервоари и големи масивни парчета скраб, които не могат да бъдат нарязани. Желязо тънко: Максимални размери 1500x500x500 мм, дебелина под 4 мм. Без съдържание на: цветни метали, леяци, бали, брикети, пресовани или в свободно състояние телове, стоманени въжета, бутилки от газ или кислород, автомобилни резервоари и големи масивни парчета скраб, които не могат да бъдат нарязани. -ИУЕЕО Дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ Категории електрическо и електронно оборудване: - Големи домакински уреди - Малки домакински уреди - Информационно и телекомуникационно оборудване - Потребителски уреди - Осветителни тела Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици - промишлено оборудване) - Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт - Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи) - Уреди за мониторинг контрол - Автомати -ИУМПС: ИУМПС - Дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) Третирането на един автомобил преминава през няколко етапа: 1. Събиране 2. Съхранение 3. Разглобяване 4. Рециклиране на компонентите от него Събиране ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип “Пътна помощ”. Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен от Регионалния отдел на Главна Дирекция “Мерки и измервателни уреди”. При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за приемането му на площадка за съхранение или в център за разглобяване, съгласно техническите изисквания, заложени в Наредбата за отпадъците от МПС. Разглобяване След постъпване на ИУМПС в центровете за разглобяване - от площадки за временно съхраняване или приети от собствениците им, те се разглобяват на специално обособени за целта места. Обръща се голямо внимание върху отделянето на частите от ИУМПС, годни за повторна употреба, като се предприемат мерки за повишаване на тяхното количеството. Компонентите, които са класифицирани като опасни отпадъци се отделят последователно съгласно техническите изисквания, заложени в Наредбата за отпадъците от МПС. Инсталации за третиране на ИУМПС Третирането на ИУМПС се извършва със специализирана техника, включваща: - Инсталация за сухо източване на всички течни отпадъци от автомобилите; - Съоръжение за предварително раздробяване на металите преди шредиране; - Гилотина за рязане на метали; - Шредер за разделяне на компонентите, раздробени от гилотината и съоръжението, включително магнитен сепаратор за пластмаси, стъкло, алуминий и др. компоненти. Цените може да видите в Уеб сайта на фирмата, като кликнете на "ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА" - Прекият път се намира под снимките. ЗА КОНТАКТИ: База Горубляне : Адрес: гр. София кв. Горубляне ул. "Инж. Георги Белов" tel: 02/ 96 70 135 tel: 02/ 975 34 00 GSM: 0876 740 333 e-mail: [email protected] База Люлин: Адрес: гр. София жк. Люлин до гараж "Република" Околовръстен път; тел.: 02/ 48 38 886 тел.: 02/ 48 81 668 GSM: 0876 740 333 e-mail: [email protected]

За контакти

Гр. София
кв. Горубляне ул. "Инж. Георги Белов"
София, София
България

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Препоръчано

  • Гарантирано Качество
  • Коректна Фирма
  • Перфектно Облужване
  • Топ Фирма
  • Препоръчва се
  • Топ Посещения

Работно време

Работно време: 8:00 - 18:00

Бъдете първи, оценете това!Споделяне

Добави в любими
Реклама