Строително дружество " Равелин " ООД

Информация

Ние, от строително дружество „Равелин”, вече почти 20 години сме на строителния пазар и се утвърдихме като водеща фирма в жилищното и промишлено строителство. Натрупахме опит, зад който стоят години на усилена работа и днес може да гарантираме на нашите партньори: висококачествено строителство, изпълнено в кратки срокове, с голяма прецизност и оригинални идеи, съобразено изцяло с нуждите и изискванията на клиента, и отговарящо на съвременните тенденции в европейското строителство. Нашата основната цел е да оправдаем доверието на клиента ! Фирмена политика и ценности Ние, от строително дружество „Равелин”, вече почти 20 години сме на строителния пазар и се утвърдихме като водеща фирма в жилищното и промишлено строителство. Натрупахме опит, зад който стоят години на усилена работа и днес може да гарантираме на нашите партньори: висококачествено строителство, изпълнено в кратки срокове, с голяма прецизност и оригинални идеи, съобразено изцяло с нуждите и изискванията на клиента, и отговарящо на съвременните тенденции в европейското строителство. Нашата основната цел е да оправдаем доверието на клиента ! Ние строим с разум , за да сме заедно и в бъдеще! За постигане на целите си, нашата фирмената политика и принципи са: Коректни отношения с партньорите ни чрез спазване на всички поети ангажименти. Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи. Индивидуален подход към всеки клиент и максимална защита на неговите интереси Предлагане и гарантиране на достъпни цени за клиента; Изграждане на екип от квалифицирани специалисти с дългогодишна практика в областта на строителството, с ясни, последователни цели и отговорно отношение към работата Доставка и работа с качествени строителни машини и материали Отговорни доставчици и партньори Гарантирано качество чрез постоянен вътрешно –фирмен мониторинг и контрол Фирма „Равелин ”поддържа интегрирана система за управление с обхват четирите защитени стандарта, което ясно свидетелства за стремежа ни да строим разумно и отговорно История Строително дружество “РАВЕЛИН” ООД е основано през 1995г. в гр.София, под ръководството на инж. Руен Иванов. Предметът на дейност на фирмата обхваща широк диапазон от услуги: строителството на жилищни и промишлени сгради, сгради с обществено предназначение /хотели, детски градини/, строително - монтажни и ремонтни дейности, изграждане на детски и спортни площадки, както и цялостна реализация на построените обекти на пазара на недвижими имоти /продажба и отдаване под наем/. За близо 20 години упорита работа и постоянно усъвършенстване, имаме изградени над 30 жилищни сгради, търговски обекта и офиси, както на територията на гр.София, така и в цялата страна. Наши проекти може да се видят в едни от най-луксозните зони на столицата: Център, кв. Лозенец, кв.Манастирски ливади и др. В стремежа си да отговорим на предизвикателството на съвременните изисквания и голямата конкуренция, ние успяхме да изградим свой собствен почерк, въвеждайки най-новите технологии и материали с доказани качества. От своето основаване до днес, фирма “Равелин”ООД е защитила редица сертификати, сред които : Сертификат по стандарт за качество EN - ISO 9001:2000. Обновена версия съгласно стандарта за качество EN - ISO 9001:2008, защитен 30.04.2009 година Обхват на сертификацията: “Извършване на строително - монтажни и ремонтни дейности, строителство на жилищни и промишлени сгради, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти”. Сертификат OHSAS 18001 : 2007, защитен от 09.01.2012г. - Здравословни и безопасни условия на труд Сертификат SA 8000 : 2008 от 18.06.2012г. - Социална отговорност Сертификат ISO 14001:2004 - Околна среда Равелин ООД е член на Комисията на строителите в България – І-ва група, от ІІ-ра до V-та категория и ІІІ-та група, ІІІ-та категория . Дейности “РАВЕЛИН” ООД предлага на своите клиенти /частни лица и корпоративни инвеститори/ широка гама от дейности и услуги, като следва политика на качеството по отношение на продуктите и решенията, обслужването и контактите с участниците в строителния процес: 1. Инфраструктурно строителство–реализирани проекти: Изграждане на уличен водопровод в ж.к.Младост. Изграждане на уличен водопровод в ул.Мур. Изграждане на уличен водопровод в ул.Василашко езеро. Изграждане на детски площадки за СО-Красно село, СО-Сердика, СО-Средец 2. Промишлено строителство – реализирани проекти: Производствена сграда на “Виктория нутс“ ЕООД, с.Лозен, р-н Панчарево. Производствена сграда “САЛЕКС “ ООД с адрес гр.София, м. “НПЗ Военна рампа” 3. Строителство на обществени сгради – реализирани обекти Хотелски комплекс „Орбел Спа”, гр. Добринище Изграждане на модул-разширение на 85 ЦДГ – кв.Красно Село , София Изграждане на модул-разширение на 80 ОДЗ, кв.Красно Село,София Изграждане на двуетажна постройка към ЦДГ 133 , СО-район Изгрев,София Изграждане и оборудване на нова сграда на ОДЗ 63 4. Участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки Изграждане на детски площадки за СО-Красно село, Изграждане на детски площадки СО-Сердика Изграждане на модул-разширение на 85 ЦДГ – кв.Красно Село , София Изграждане на модул-разширение на 80 ОДЗ, кв.Красно Село,София Изграждане на двуетажна постройка към ЦДГ 133 , СО-район Изгрев,София Изграждане и оборудване на нова сграда на ОДЗ 63 5. Жилищно строителство – реализирани проекти в гр. София Жилищна сграда на ул. Бяла Лилия №2 Жилищна сграда на ул. Бяла Лилия № 4 Жилищна сграда на бул. Никола Петков Жилищна сграда на ул. Джеймс Баучър Жилищна сграда на ул. Ивайло Жилищна сграда на бул. Тодор Каблешков Жилищна сграда на ул. Казбек Жилищна сграда на ул. Николай Коперник Жилищна сграда на ул. Ливена Жилищна сграда на ул. Лъвски рид №7 Жилищна сграда на ул. Лъвски рид № 10 Жилищна сграда в кв. Овча купел Жилищна сграда на ул. Пирин № 30 Жилищна сграда на ул. Пирин № 58 Жилищна сграда на ул. Янко Софийски войвода Жилищна сграда на ул. Ралевица №94 Жилищна сграда на ул. Ралевица № 96 Жилищна сграда на ул. Родопски извор №66 Жилищна сграда на ул. Родопски извор № 68 Жилищна сграда на ул. Ген. Стефан Тошев №66 Жилищна сграда на ул. Тимок Жилищна сграда на ул. Твърдишки проход Жилищна сграда на ул. Врабча 6. Строително-монтажни дейности 7. Ремонтни и довършителни дейности 8. Продажба и отдаване под наем на недвижими имоти Качеството и сроковете за изпълнение на поетите ангажименти са гарантирани. Екип Фирма „РАВЕЛИН” ООД разполага с екип от висококвалифицирани кадри с дългогодишна практика в областта на строителството и млади специалисти, които прилагат придобитите иновативни идеи в практическата реализация. Нашата цел е индивидуалния подход към всеки клиент, като проявяваме разбиране и удовлетворяваме неговите изисквания и потребности. Гарантираме максимална сигурност и защита на интересите на клиента. Материално техническа база За обезпечаване изпълнението на строителния процес, фирмата е изградила собствена материална база и разполага с : административен офис транспортни средства механизация инвентарни кофражи скелета складова база арматурен двор за заготовката на влаганата армировка железарска работилница дърводелска работилница. КОНТАКТИ: Адрес: 1618 София, жк Бъкстон, ул. Пирин 30 Телефони: +359 02 955 45 56 +359 887 614387 Имейл: [email protected] Уебсайт: http://bitsmart.info/ravelin/

За контакти

Бъдете първи, оценете това!Споделяне

Добави в любими
Реклама