Финанспартнер ЕООД / Счетоводна къща

Информация

Мисията на ФИНАНСПАРТНЕР е подпомагане постигането на целите на клиентите чрез дю дилиджънс, консултации по повод финансовото му състояние, нивото на вътрешния контрол, състоянието на системите за управление и контрол и тяхното функциониране, счетоводни обслужване, оценка на покупната цена при придобиване на предприятия, консултации и счетоводни преоценки при преминаване от национални счетоводни стандарти за малки и средни предриятия към МСФО, оценка на системите за управление на риска, счетоводно обслужване на фирми, данъчни и счетоводни консултации. ФИНАНСПАРТНЕР разполага със специалисти в областта на корпоративното финансово управление, счетоводството, данъчното консултиране, финансовия анализ, независимия и вътрешния одит и независимата оценка... повече информация. Дю дилиджънс: Екипът на фирмата има богат опит в международни проекти в оценка на финансовото състояние и воденето на счетоводната отчетност на дружества и частни клиенти, по повод на рентабилността им и евентуалните проблеми от сключени неизгодни договори или рискове от регулаторни бъдещи проблеми при бъдещото им закупуване – изцяло или на отделни елементи от бизнеса. Оценка на нивото на вътрешния контрол, състоянието на системите за управление и контрол и тяхното функциониране, оценка на системите за управление на риска, счетоводно обслужване на фирми, данъчни и счетоводни консултации и всякакви консултации, свързани с въвеждането на вътрешни контроли, оценката на същестуващите такива и даване на конкретни тяхното подобряване, консултации при подбора на вътрешни одитори и други, както в частния, така и в публичния сектор. Оценка на покупната цена при придобиване на предприятия, консултации и счетоводни преоценки при преминаване от национални счетоводни стандарти за малки и средни предриятия към МСФО. За оценката на дълготрайните активи се ползват подизпълнители. Счетоводно обслужване на фирми, данъчни и счетоводни консултации – предлагаме частично или цялостно счетоводно обслужване на фирми, счетоводни и данъчни консултации, изготвяне на годишни официални счетоводни отчети, както и междинни такива за вътрешно фирмени цели, включително и на английски език.Счетоводни и данъчни консултации по повод вливания на дружества В допълнение предлагаме услуги по регистрация на дружества в търговския регистър и разработване на бизнес-планове и проекти за капиталово бюджетиране по предварително зададени параметри, като за целта използваме подизпълнители. www.finpartner.vibs.bg www.finpartnerbg.com

За контакти

Препоръчано

  • Препоръчва се
  • Топ Фирма
  • Перфектно Облужване
  • Коректна Фирма

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

0887 / 716 551 ; 0897 / 382 095


Споделяне

Добави в любими
Реклама