МБАЛ МК ЕВРОХОСПИТАЛ

Информация

МЦ включва съвременна лаборатория, микробиология, аптека, кръвна банка, ултрамодерен сектор за образна диагностика с компютърен томограф от най-висок клас (в Пловдив е наличен само 1 такъв в УМБАЛ”Св. Георги”), дигитален мамограф, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат. В медицинския център са разкрити кабинети за консултативни прегледи по вътрешни болести, гастроентерология, хематология, нефрология, ревматология, кардиология, нервни болести, хирургия, ортопедия, психиатрия. В МБАЛ са разкрити 4 отделения-вътрешни болести, хирургия, гастроентерология, ортопедия , анестезиология и интензивна терапия със 137легла . В отделениято по вътрешни болести има 21 кардиологични, нефрологични, хематологични и ревматологични легла и 33 гастроентерологични легла. Отделението разполага с 4 ендоскопски зали в които ще се провеждат високо технологични изследвания и начини на лечение-ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография, ендоскопска екстракция на камъни от жлъчните пътища, стентиране на същите, дрениране на кисти на задстомашната жлеза, които до момента са слабо застъпени в Южна България. Отделението по анестезиология разполага с 6легла и с необходимата апаратура за мониториране и поддържане на жизнените функции на пациентите. Отделението по хирургия разполага с 51легла и ортопедия-26легла с 5 операционни зали, модерно оборудвани за средно тежки и тежки операции включително и лапароскопски набори за “безкръвни” операции на тумори . Болницата разполага с голям безплатен паркинг за 120паркоместа. Планирано и заложено в инфраструктурата е озеленяване на целия парцел от 13дка, което ще се реализира през пролетта.

За контакти

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

032207026 ;032207015


Споделяне

Добави в любими
Реклама