В следващите няколко абзаца ще разгледам три типа компании, които използват три напълно различни маркетинг стратегии за по-добро конкуриране. Всяка компания се старае да извършва повече дейности от своя главен конкурент, но се забелязват и такива, които предприемат съвсем различни стратегически ходове. Всяка от трите компании има напълно различен таргет от останалите и чрез прилагане на умели стратегии успява да котира продукта си сред точно тази група от хора, която иска. 

Първо ще обясня, че има няколко типа клиенти: тези, които бързо усвояват новите продукти, такива, чиято покупка на продукта е повлияна от общественото мнение и традиционалистите, на които им трябва много време, за да се прехвърлят на някой нов, макар и усъвършенстван, продукт.

Своеобразно ще нарека компаниите по следния начин :“Компании, които правят нещо”, “Компании, които наблюдават”и “Компании, които не правят нищо”.

 

Компании, които правят нещо

Имайки предвид различните типове клиенти, този тип компания таргетира точно групата на клиентите, които лесно усвояват новите технологии и новите продукти на пазара. Това е компания иноватор в индустрията. Типичен пример е Apple, чиито продукти обикновено са новост на пазара, и която събира километрични опашки от хора, редящи се, за да могат да си закупят новото издание на iPhone 4s или iPad2. Комуникационната стратегия на този тип компании е да са първите на пазара с даден продукт, въпреки риска относно качеството му.

Друг типичен пример от авто индустрията е Toyota и всичките им хибридни и екологични продукти

Друг типичен пример от авто индустрията е Toyota и всичките им хибридни и екологични продукти. Естествено, компанията среща и много технологични проблеми през последните години, поради което много от техните коли бяха изтеглени от пазара.

Недостатъци на този тип стратегия:

1.Риск от това да бъде доставен продукт с лошо качество и евентуално да доведе до влошаване на брандовия имидж.

2. Забавяне на обратната връзка с клиентите поради причината, че като иноватор се срещат трудности в събирането на информация от това какви са първите впечатления след началото на продукт линията.

Предимства:

1. Пазарният дял е едно от най–големите предимства. Чрез иновациите си компанията свежда потенциалните си конкуренти до минимум и така има възможността да достигне лидерство на пазара.

2. Предпочитаният продукт в съзнанието на потребителите. Та кой не обича да притежава някоя от стоките на компанията, която е маркетингов лидер в бранша?

Реклама