Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес

 

На територията на Бургаска област се учреди „Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес“

Основният предметът на дейност на Клъстера е образователна, информационна и изследователска дейност, мениджмънт и маркетинг, подбор на кадри за ИТ и за туристическия бизнес, активно участие в изготвянето и реализацията на проекти, организиране и провеждане на курсове за повишване на квалификацията на кадрите от ИТ и на тези от туристическия бизнес.

Екипът на клъстера си поставя амбициозни задачи, свързани с информационното осигуряване на туристическата индустрия, а именно:

  • насърчаване на малкия и среден ИТ-бизнес в Бургас и региона и връзките му с национални и международни партньори;
  • повишаване на образователното равнище, професионалната квалификация и информационната култура на ИТ-предприемачите и компютърната компетентност на туристическите кадри;
  •  организиране на международни бизнес консултации, чрез семинари и конференции и web-базирани презентации, за привличане на чуждестранни инвестициии по Българското Черноморие;
  • координиране и обединяване усилията на различните социални формирования и работа с държавните институции, които имат отношение към проблемите на ИТ-бизнеса и туризма;
  • разработване на приложни софтуерни решения за туристическия бизнес;
  • осъществяване на младежки инициативи и инициативи за иновативни софтуерни и web-приложими решения, разработване на програми и стратегии за подобряване на туристическия обмен, чрез ефективно използване на компютърните технологии и социалните мрежи в интернет;
  • създаване на информационно-консултантски центрове за разпространяване на знания и информация чрез web-базирани образователни платформи;
  • изграждане на силна и трайна връзка между наука, образование и бизнес;
  • издигане престижа и популярността на туристическите обекти в Република България сред студенти от чуждестранни висши учебни заведения, с помощта на ИТ-инструменти и web-реализации.

Учредители на Клъстера са ИТ фирми с доказани качества и с трайни интереси в областта на туризма и бургаския регион като цяло. В състава на клъстера достойно място заемат и изявени експерти от научните и академични среди, на чийто висок потенциал и професионален опит ще се разчита за успешното развитие на организацията. 

Бъдете първи, оценете това!


Добави в любими

28 ян. 2017


От itbsc
Споделяне
Реклама