Заложна къща Бенин - Пловдив

Информация

При нас имате възможност за бързо и лесно усвояване на парични средства, заем срещу залог, покупка, продажба и залог на машини, злато, сребро, бижута, компютърна техника и всякакъв вид битова електроника и движими вещи. Заложна къща Бенин ЕООД разполага и със собствен оказион, в който може да намерите употребявани и нови стоки на атрактивни цени и професионално обслужване. При продажба или залог на недвижими вещи, за ваше улеснение фирмата осигурява собствен транспорт в рамките на града, на посочен адрес и в удобно за вас време. Условия за залог Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника, мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути. Формалният израз на сделката е сключването на договор за търговски залог. Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име. Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже, че Вие сте нямал право да се разпореждате с вещта, то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс, както и допълнителна наказателна отговорност, ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски. Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търгтовския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по-специфична е залаганата вещ, толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена. Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина, то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е между 16 и 20 лева в зависимост от изработката. Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999), 21, 6(900), 18к(750), 9к(275), 8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата - това е цената на услугата, която ние Ви правим, помагайки Ви в труден момент. Заложна къща Бенин ЕООД Лихви и такси по заема Лихви по парични заеми: РАЗМЕР НА ЗАЕМА ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 10лв. – 2000лв. 3% месечно Такси, начислявани във връзка с паричните заеми: ВИД НА ТАКСАТА РАЗМЕР съхранение 4,25% - 17% Телефон за сигнали: Оправомощен представител на заложната къща: В.Бенин тел: 032/260 999 Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите: 631 778 ТД на НАП: 935 448 Когато притежателят на заложен билет върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси на заложната къща, тя веднага му предава вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. При предсрочно плащане заложната къща не увеличава лихвите и не начислява допълнителни такси. Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещ за период от 7 работни дни след настъпването на този срок. До изтичането на 7-дневния срок се запазва правото на притежателя на заложения билет да върне заетата сума и да плати всички начислени до момента лихви и такси, след което му се предава вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. След изтичане на 7-дневния срок заложната къща продава заложената вещ. За съхраняването на приетите в залог вещи са взети всички необходими мерки, които осигуряват целостта и изправността им, както и защитата от посегателства на трети лица, според наредба за дейността на заложните къщи от 27.02.2009г. ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА От 30% до 50% от пазарната стойност, в зависимост от степента на използване. ЗА ЗАЛОГ 1 седмица 2 седмици 3 седмици 4 седмици Лихви 0,75% 1,5% 2,25% 3% Такси 4,25% 8,5% 12,75% 17% ЗА ЗЛАТО 1 седмица 4 седмици Лихви 0,75% 3% Такси 4,25% 7% Контакти Адрес: Пловдив, пл. Гроздов Пазар 4 Телефони: 032/ 260 999; 0888 387 783 E-mail: stoyan_benin@abv.bg Уеб сайт: http://www.zalozhnakashta.com

За контакти

Препоръчано

  • Препоръчва се
  • Топ Посещения

Работно време

Понеделник – Петък: 9:00 – 19:00 Събота: 9:00 – 16:00

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

032/ 260 999; 0888 387 783


Споделяне

Добави в любими
Реклама