СМДЛ Медика 2000 | Медицинска Лаборатория

ПРЕПОРЪЧВА СЕ
Адрес:
Ловеч, бул. България 3, ет. 1
Ловеч, Ловеч,
България
телефон:
виж телефона068/ 622617; 0884 267 040; 0888 540 946

Това е вашата фирма?

Свържете се с тази Фирма

Описание

Лаборатория "Медика 2000" е съвременно оборудвана лаборатория, в която се използва модерна апаратура и консумативи с най-високо качество.

Автоматизираните аналитични системи са свързани със съвременен софтуер, който съхранява и защитава резултатите на пациентите.

Измерваните параметри се подлагат на ежедневен лабораторен контрол и се валидират от високо квалифициран персонал.

Медико диагностична лаборатория "Медика 2000" участва в българската национална система за външна оценка на качеството и има сертификати за контролираните параметри.

Услуги

СМДЛ "Медика 2000" предлага пълен пакет изследвания:
хематология
коагулация
уринен анализ
клиничнохимични изследвания
хормони
туморни маркери
Ние работим по договор с РЗОК. СМДЛ "Медика 2000" използва модерна апаратура и консумативи при изследванията.


Услуги

Пакет клинична лаборатория ВСМДИ /Високо Специализирани Медико Диагностични Изследвания/ в СМДЛ "Медика 2000" включва: fT4, TSH, PSA, микроалбуминурия, Progesteron, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, IRI, C-peptide.СМДЛ "Медика 2000" разполага с висококвалифицирани специалисти и модернизирана техника. СМДЛ Медика 2000 работи в сътрудничество с д–р Алекси Делчев – специалист по ендокринология и нарушена обмяна на веществата. СМДЛ Медика 2000 се намира в гр.Ловеч.