Професионална гимназия по телекомуникации - София

Информация

История ПМС № 626 от 1952 г. поставя началото на откритото през 1953/1954 учебна година Промишлено училище. То подготвя квалифицирани работници за нуждите на съобщенията – телефонни, телеграфни и радиомонтьори, телеграфисти-морзисти и радиооператори. През 1956 г. училището се преименува в „Пощенско, телефонно, телеграфно и радио училище“. През периода 1963-1970 г. се откриват нови специалности: „Монтьор на АТЦ“, „Радиомонтьор“ и „Телевизионен монтьор“. Следващият период от 1970 г. до 1988 г. е свързан с прерастване на училището в Техникум по съобщенията с обучение след средно образование. През 1988 г. се отваря нова страница в историята на Техникума – започва прием на ученици след VIII клас по специалността „Съобщителна техника“. Важен момент е въвеждането на задължително обучение по информатика от 1994 г. По същото време започва прием на ученици, завършили VII клас със засилено изучаване на английски и немски език. Училището е пилотно по различни проекти на програма ФАР. Като резултат от 1999 г. се въвежда нов модулен метод на обучение по професия „Телекомуникационен техник“. В половинвековната дейност на училището са обучени 5 900 души чрез краткосрочни форми на квалификация, а в редовните и задочни форми на обучение са завършили над 10 000. Със заповед на МОН от 2003 г. училището е преименувано в Професионална гимназия по телекомуникации. Настояще и бъдеще Професионалната гимназия по телекомуникации вече пет десетилетия върви уверено по пътя на своето утвърждаване и себедоказване, поддържайки висока репутация в областта на телекомуникациите. Тук по уникален начин са съчетани традициите в образованието със съвременните технологии на обучение. Безспорна заслуга за неговото качество имат висококвалифицираните преподаватели, част от които са автори на учебници и носители на професионално-квалификационни степени. Всяка година нашето училище отваря вратите си за амбициозни младежи, желаещи да приемат предизвикателствата на едно традиционно и същевременно модерно обучение. Днес в гимназията ежегодно се обучават над 800 ученика. Приемът след VII клас е по професии „Телекомуникационен техник“, "Оптически комуникационни системи", „Системно програмиране“ и "Компютърни мрежи" с интензивно изучаване на английски език. Приемът след VIII клас е по специалност "Оптически комуникационни системи" и "Компютърни мрежи". Онези, които ще имат удоволствието да станат наши възпитаници, ще бъдат приятно изненадани от добре обзаведените работилници и кабинети по съответните направления, модерно оборудвани компютърни зали, учебна телефонна и телеграфна централа, лаборатории за целите на професионалното обучение и др. Разширеното чуждоезиково обучение чудесно балансира обучението по специалните дисциплини. Лекарският кабинет, бюфетът, спортните игрища, фитнесът, залите за достъп до интернет са на разположение на желаещите да ги ползват и задоволяват потребностите им. Тук учениците са обект на внимание и грижи от страна на преподавателите и целия персонал. Високият процент на приетите във ВУЗ наши възпитаници е гаранция и залог за успешна професионална реализация, а така също и сериозна мотивация за отговорна и задълбочена учебна работа в училището.

За контакти

гр. София, ул.„Акад. Ст. Младенов“, №1
София
България

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Факс: 02/86 111 62;

Посетете Уебсайта

Препоръчано

  • Топ Фирма
  • Препоръчва се
  • Топ Посещения

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

02/86 111 60; 02/868 80 50;


Споделяне

Добави в любими
Реклама