Нотариус Сергей Стоев | Нотариална кантора - гр. Ямбол

Информация

Нотариалната кантора на нотариус Сергей Стоев (рег. 454 и район на действие Ямболски районен съд) предлага нотариални услуги и правни консултации: Съставяне и извършване на нотариалени актове за различни видове сделки с недвижими имоти: Съставяне и извършване на констативени нотариалени актове за признаване на собственост, на база представени документи, удостоверяващи наличието на правото на собственост Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и наличие на доказано давностно владение, на базата на събраните доказателства от извършената проверка Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа Съставяне и извършване на нотариално завещание Обявяване, издаване на препис или връщане на саморъчно завещание Изготвяне и извършване на актове за отмяна на нотариално и саморъчно завещание Връчване на нотариални покани Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на извършени от тях действия или направени изявления Удостоверяване на верността на преписи от документи Удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от клиента или изготвени от нотариуса документи, различни договори (за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем и др.) В нотариалната кантора на нотариус Стоев се извършват и други удостоверявания и действия, регламентирани от закона. Контакти Адрес: Ямбол, ул. Жорж Папазов 20 Телефон: 046/ 666 777 E-mail: sstoev_notar@abv.bg

За контакти

ул. Жорж Папазов 20
Ямбол, Ямбол
България

Email: sstoev_notar@abv.bg

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Препоръчано

  • Топ Фирма
  • Препоръчва се
  • Топ Посещения

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

+359 46/ 666 777


Споделяне

Добави в любими
Реклама