" Марни 2002 " ЕООД - гр. София

Информация

Предлагани услуги: текущо счетоводно отчитане; годишно счетоводно приключване; изготвяне на годишен финансов отчет; обслужване от компетентни счетоводители; опазване фирмената и търговската тайна; строга дискретност; изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт. Дружеството предлага на своите клиентите два начина на обслужване: Абонаментно – което може да включва: текущо счетоводно отчитане; изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения (със съответно пълномощно); изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци; изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител; изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и носенето им в НАП); изготвяне статистически форми по искане на НСИ; изпълняване функциите на отдел Човешки ресурси (създаване и водене на досиета на работниците и служителите; издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане); водене на регистър за издадените трудови книжки; издаване и представяне в НАП на уводомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители; изготвяне трудови договори, допълнитени споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда; кореспонденция със Служба по трудова медицина и други; представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ като упълномощено лице; по искане на клиента устни и писмени консултации. Еднократно – на избран от клиента период. В този случай дружеството изпълнител не поема никакви ангажименти през отчетния период. На база предоставените документи се изготвя оборотна ведомост и отчет за приходи и разходи за съответния период.

За контакти

ж.к. Дружба 2, ул. "Излак" №4
вх. А, ет. 2, ап. 40
София, София
България

Email: info@marni-2002.com

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Препоръчано

  • Коректна Фирма
  • Препоръчва се

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

0886 853 418; 0896 736 788


Споделяне

Добави в любими
Реклама