Доц. д-р Снежана Тишева, д.м. | Лекари по кардиология - Плевен

Топ Посещения Препоръчва се Топ Фирма
Адрес:
Плевен, бул. Г. Кочев 8А, УМБАЛ Д-р Г. Странски
Плевен, Плевен,
България
телефон:
виж телефона+359 64/ 886 140; +359 888 32 70 87
Брой преглеждания: 9658

Това е вашата фирма?

Свържете се с тази Фирма

Описание

Доц. д-р Снежана Томова Тишева, д.м. предлага следните медицински дейности в качеството си на специалист по кардиология в УМБАЛ Д-р Г. Странски, Сливен:

Неинвазивна оценка на болните
Холтер - ЕКГ
Велоергометрична работна проба
Холтер за артериално налягане
Всички параклинични изследвания
ЕКГ изследване на RR вариабилитет

Кардиолог доц. д-р Снежана Тишева, д.м. има над 160 публикации в български и чуждестранни списания в областта на хипертензиологията, имунологията при сърдечно-съдовата патология, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, превантивна кардиология.

От 2010 г. лекарят по кордиология от плевен е дипломиран Европейски хипертензиолог.


Биография на Доц. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.

Доц. д-р Снежана Томова Тишева, д.м. е лекар по кардиология от гред Плевен, родена пред 1960 г. в с. Асеново, Плевенска област.
През 1983 г. завършва медицинския университет в Плевен. От 1 август 1984 г. след проведен конкурс започва работа като асистент по кардиология в Kатедрата по вътрешни болести към Mедицинския университет. Ръководител й е Кирил Чичовски (Сега Клиниката по кардиология и ревматология носи неговото име, бел. а.). Израства като кардиолог под негово ръководство. През 1990 и 1992 г. е нейното престепенуване съответно в старши и главен асистент. През 2001 г. започва работа върху дисертационния си труд. Три години по-късно го защитава. През с. г. става ръководител на Клиниката по кардиология и ревматология, а през 2006 г. се хабилитира като доцент.

Преминала е много специализации както в Центъра по сърдечно-съдови заболявания в България, така и в някои европейски страни - Швеция, Испания, Франциия. Била е в Германия, САЩ, Австрия, Франция, Гърция и др. - на участие във форуми.


Образование и квалификации на Доц. д-р Снежана Тишева, д.м.:

Медицина, ВМИ - Плевен (1983)
Специалност Вътрешни болести, МА - София (1990)
Специалност Кардиология, Мед. Академия - София (1992)
Научна степен Доктор на науките, ВАК - София (2005).
Научно звание Доцент по кардиология, ВАК - София (2006)

Професионален опит на Доц. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.:

Ръководител Катедра Кардиология, пулмология и ендокринология (2009) и понастоящем
Началник Клиника по кардиология и ревматология (2007) и понастоящем
Доцент в Клиника по кардиология и ревматология (2006)
Главен асистент (1992 – 2006)
Старши асистент (1990 – 1992)
Асистент в Клиника по кардиология и ревматология (1984 - 1990)

Научни интереси на Доц. д-р Снежана Тишева, д.м.:

Ръководител на 10 специализанта по кардиология
Ръководител на 5 докторанта по кардиология, от които 3 защитили дисертации
Участник в 11 научни журита по кардиология в МУ, София и МУ-Варна
Председател на 4 научни журита към МУ - Плевен
Ръководител на 5 научни проекта, три от които приключили успешно.
Специализации в Испания, САЩ, Гърция, Холандия.
Ръководител е на четири докторски разработки в областта на кардиологията, една защитена дисертация и научни проекти, чиито резултати са представени на европейски и световни научни форуми.

Членство в научни и обществени организации на Доц. д-р Снежана Тишева, д.м.:

Дружеството на кардиолозите в България, на УС на ДКБ.
Българска лига по хипертонии, на УС на БЛХ
Редакцинна колегия на сп. Българска кардиология
ESC, FESC, работната група АСС в ESC, сертифициран европейски хипертензиолог.

Награди на Доц. д-р Снежана Тишева, д.м.:

Награда на името на д-р Атанас Москов за научна продукция от ДКБ-2002 г.
Медик на годината - РЛК - Плевен 2007 г.


Контакти

Aдрес: бул. Г. Кочев 8А, УМБАЛ Д-р Г. Странски - ЕАД-Плевен, І-ра Клинична база
Телефон: +359 64/ 886 140; +359 888 32 70 87
Уебсайт:
E-mail: doctisheva@abv.bg