БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД

Информация

Други дейности на фирмата са: поддържане, ремонт, реконструкция, фрезоване, асфалтиране, преасфалтиране, хоризонтална и вертикална маркировка и ново благоустройствено строителство на улици, пътища, площадки, канализационни, водопроводни и електрически улични мрежи и светофарни уредби, събаряне на сгради, павилиони, гаражи и др. и на незаконно изградени и монтирани такива, поддържане на ново зелено строителство на паркове, градини, лесопаркове и др. зелени площи, производство и продажба на посадъчен материал, химическа обработка и защита на трайни насаждения, производство и продажба на асфалтови смеси, бетонови разтвори, инертни материали, декоративни и строителни елементи, извършване на минно - взривни работи, извършване услуги със специализирана строителна механизация и автотранспорт, отдаване под наем на земи, сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар.

За контакти

гр. Бургас
ул. Иван Богоров № 20
Бургас, Бургас 8000
България

Отведи ме до местоположението

Това е вашата фирма?

Факс: 0556 /813 229

Препоръчано

  • Топ Фирма
  • Препоръчва се
  • Топ Посещения

Бъдете първи, оценете това!


За контакти

0556 /813 226,0896 /69 80 04,


Споделяне

Добави в любими
Реклама