СОУ Св. Св. Кирил и Методий - гр. Бургас

Информация

Историята на училището е възлова част от историята на образователното дело в града, не само защото към настоящия момент то е най-голямото училище в област Бургас. Училището е приемник и продължител на първото българско училище в града. * 1868/ 1869 г. На 11 май, празникът на Св. св. Кирил и Методий, 1868 г. родолюбецът поп Георги Стоянов свикал съвещание на първите българи в Бургас и инициирал създаването на българска църква и училище. Била организирана подписка за събиране на волни пожертвования от българското население в Бургас. А през 1869 г. поп Георги дарил своя къща, в която били устроени българска църква и първото българско училище в града. Така училището и името му били свързани от датата, в която колективната воля на бургазлии започнала да обгрижва по нов начин българското национално самосъзнание. * 1888 г. На 16 февруари 1888 г. в Бургас избухва пожар, в който изгаря и училището. През юли същата година градските власти вземат решение за обособяването на площад „Св. св. Кирил и Методий”, на който да се изградят храм и училище, носещи имената на първоапостолите на българското слово. * 1932 г. На площад „Св. св. Кирил и Методий” срещу църквата е завършено изграждането на новата масивна сграда на Народно основно училище „Св. св. Кирил и Методий”. *1933/ 1934 г. Започват първите учебни занятия в новопостроената училищна сграда. * 1938 г. Поставя се началото на създаването на сакрално-ритуален фонд на училището. На 15 април 1938 г. се взема решение да се поръча изработката на училищно знаме с образите на Кирил и Методий – почетен символ на училището, който присъства в ритуалния му живот и днес. По-късно към него се добавят други идентификационни знаци: емблема с изображение на бухал, символ на мъдростта и знанието, почетна статуетка – награда за високи постижения на учениците, сребърни пръстени за абитуриентите и др. * 1949/ 1950 г. В сградата на училище „Кирил и Методий” се помещава и Учителският институт, а прогимназията става базова и за новооткритото Средно педагогическо училище. * 1973/ 1974 г. По решение на МНП Народно основно училище „Кирил и Методий” се преобразува в Единно средно политехническо училище „Св. св. Кирил и Методий”. Разкриват се три паралелки в ІХ клас, въвежда се ново учебно съдържание в І клас и се раздават безплатни учебници на първокласниците. * 1976 г. За първи път в историята на училището се изпращат единадесетокласници – първи випуск на ЕСПУ „Св. св. Кирил и Методий”. * 1985/ 1986 г. За първи път в Бургаски окръг се въвежда факултативно обучение по информатика – ЕСПУ „Св. св. Кирил и Методий” е първото училище в региона, което се сдобива с компютърна зала. * 1989 г. За първи път се въвежда прием на ученици за І клас по методиката на Националната лаборатория към училището в Горна Баня – София. Приетите първокласници са разпределени в 4 паралелки с изучаване на чужд език: английски, немски, френски и италиански. * 1989/ 1990 г. В ЕСПУ „Кирил и Методий” са разкрити за първи път в град Бургас две паралелки с интензивно изучаване на изобразително изкуство и една паралелка с интензивно изучаване на български език и литература. * 1990/ 1991 г. Открити са още две нови паралелки – с интензивно изучаване на история и география. Положено е началото на двата емблематични за училището профила: „Хуманитарен” и „Изкуства”. Приемът се осъществява чрез полагане на изпити по специализирани по профили програми. * 1991/ 1992 г. Приемните изпити на учениците в паралелките в профил „Хуманитарен” и в профил „Изкуства” се провеждат централизирано, съгласно Наредба на МОН, след завършен VІІ клас. Всяка паралелка е с подготвителен клас, в който се изучава интензивно чужд език: английски, италиански, немски и френски език. * 1991 г. ЕСПУ „Кирил и Методий” получава нов статут – преобразува се в Средно хуманитарно-естетическо училище „Св. св. Кирил и Методий” и окончателно затвърждава славата си на неформален център за методически иновации в областта на хуманитаристиката и изкуствата. * 30.ІV.1993 г. Ражда се училищният вестник „Звън”, списван от учениците под ръководството на журналиста Георги Райков. * 11.V.1993 г. От тази дата ежегодно в залата на СБХ абитуриентите-художници представят пред бургаската общественост изложба със свои творби. * 1994 г. Именуването СХЕУ „Св. св. Кирил и Методий” се променя по действащия формат в сферата на образованието: СОУ с хуманитарно-естетически профил „Св. св. Кирил и Методий”. * 1998 г. Учениците започват да изучават и японски език под ръководството на г-н Мигура, г-ца Михоко Йошида и г-ца Маи Иваса. * 4.ХІІ.2001 г. От този ден училището разполага със собствена галерия, тържествено открита в атриума на сградата – младите художници получават възможността да представят целогодишно новите си творби пред публика. * 2010 г. Открива се нов профил – „Технологичен“, който откликва на високия интерес към информационните технологии. * 2011 г. СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Бургас е избрано за член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Връчен е сертификат за „Най-активно училище през 2011 година сред новите училища – членове”. * В дългата си история училищният колектив и отделни учители са били удостоявани с множество регионални и национални награди за високи постижения в областта на образованието. Тук са родени множество инициативи, придобили регионален и национален статут. Така че не е пресилено твърдението, че училището е дало много на града, на региона, на българската култура. В историята на училището са останали и имената на забележителни българи, негови възпитаници: Георги Калоянчев, Апостол Карамитев, Любомир Бодуров, Хиндо Касимов, Милка Янакиева, Недялко Йорданов, Мария Статулова, Руси Чанев, Георги Баев, Емил Чакъров, арх. Енчо Калачев, проф. Жабленски, проф. д-р Андрей Иванов, Сава Пиперов... Тази звездна редица на славата днес продължават възпитаници на училището от новите поколения – сред тях вече се очертават художници с международен престиж, талантливи поети и белетристи, актьори, преподаватели в областта на висшето и средното образование, дизайнери, архитекти... Училището си е извоювало славата на една от най-творческите институции в областта на образованието в Бургас, стремяща се към висока ефективност, но и към специално обгрижване на индивидуалните заложби на учениците. * Училището разполага с необходимия ресурс, за да отделя специално внимание на общуването на учениците с изкуството. В свободното си време те могат да участват в различни извънкласни форми и клубове по интереси. Клубът по журналистика издава ученически вестник „Звън“. Високи са успехите на школата по изобразително изкуство. Полагат се усилия в посока създаването на личности с отношение към културата – осигуряват се многобройни възможности за изяви на таланти чрез различни форми и в областта на словото, музиката, драмата. Атрактивен и привлекателен за възпитаниците е и мажоретният състав. С областни изяви са спортните секции по волейбол, футбол, баскетбол, тенис на маса. Голяма част от учениците и учителите са страстни природолюбители и еколози – участват в акции, тренират скаутски умения и използват всяка възможност за занимания на открито сред природата. * Днес СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е училище, в което е приятно да се учи. Подкрепян от все повече институции, училищният колектив полага усилия за гарантиране на сигурно, спокойно и качествено училищно всекидневие, за непрекъснато усъвършенстване и обогатяване на материалната база: класни стаи, компютърни зали, 2 зали за спорт, игрища, богата библиотека, художествена галерия, места за хранене и отдих, класна стая на открито, красиво озеленен двор. * Политиката на учебното заведение е да насърчава формирането на гражданска позиция у подрастващите, да възпитава хора – космополити. СУ „Св. св. Кирил и Методий” стимулира възпитаниците си да участват активно в свободния обмен на информация, сътрудничество, знания и идеи с връстниците си от други Европейски страни. Разширяват се контактите с училищата от Европа, все по-многобройни са приятелите ни от различни страни, вече са традиция телемостове с училища от различни европейски държави. Изключително активни са контактите на нашите ученици с техни връстници от Украйна. За училището отдавна няма граници. * Училището ни се е превърнало в един от символите на градската култура – разположено на централния площад „Св. св. Кирил и Методий“ срещу катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, за поколения бургазлии то е един символите на културната им самоидентификация. СУ „Св. св. Кирил и Методий” носи достойно името си и има основания да се нарече училище от европейски тип, училище на 21 век. Днес в СУ „Св. св. Кирил и Методий” растат и се обучават 1100 бургаски деца. Училището печели и реализира многобройни образователни и младежки проекти – национални и европейски, осъществява многобройни инициативи, за да осигури привлекателни перспективи на своите възпитаници, на утрешните граждани. Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал. Стремежът ни е да работим в училище Училище на бъдещето. КОНТАКТИ: Адрес: гр. Бургас, пл. Св. св. Кирил и Методий 1 Телефон: 056 846034; 056 846033; 056 846031 Web: www.soukim.bg E-mail: soukim@abv.bg

За контакти

Бъдете първи, оценете това!Споделяне

Добави в любими
Реклама